Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Ιστορία
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Ένα ακόμη ενδιαφέρον φύλλο εργασίας στο οποίο μαθαίνουμε με ποιον τρόπο διοικείτο μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου. Ελάτε να καταδυθούμε στα βάθη της ιστορίας και να μιλήσουμε για αυτοκράτορες, ανθύπατους και Ρωμαίους πολίτες! Ελάτε στην ενότητα Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη που εξαπλώνεται της Ιστορίας Ε Δημοτικού.

Αρχεία

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
1,60 €
0,80 €

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Το φύλλο εργασίας με την περίληψη, τις ιστορικές πηγές και τους ... ρωμαιο-ελληνικούς μήνες!

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
1,60 €
0,80 €

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Οι απαντήσεις των ερωτημάτων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
1,60 €
0,80 €

Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

Η προβολή Powerpoint με επιπλέον διδακτικό υλικό, την ευσύνοπτη απόδοση του μαθήματος και ερωτήματα επανάληψης.