Τα φυτά του τόπου μας (α)

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην διπλή ενότητα "Τα φυτά του τόπου μας (α)" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα δύο κύρια φυτά της χώρας μας: την ελιά και το αμπέλι. Μέσα από την ενότητα αυτή μελετούμε την ανάπτυξη των δύο φυτών,την συγκομιδή των καρπών τους αλλά και την επεξεργασία τους στα δύο βασικά προϊόντα της χώρας μας: το ελαιόλαδο και το κρασί.

Αρχεία

Τα φυτά του τόπου μας (α)
1,60 €
0,80 €

Τα φυτά του τόπου μας (α)

Το φύλλο εργασίας εισάγει τους μαθητές στο αντικείμενο με την αναφορά από την μυθολογία της προέλευσης των δύο φυτών. Στην συνέχεια με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες μελετάμε την ανάπτυξη, την συγκομιδή αλλά και την επεξεργασία των καρπών των φυτών αυτών.

Τα φυτά του τόπου μας (α)
1,60 €
0,80 €

Τα φυτά του τόπου μας (α)

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει τους διδακτικούς στόχους αλλά και αναλυτικές οδηγίες για τις δραστηριότητες που ακολουθούν τους διδακτικούς στόχους, για την διευκόλυνση του δασκάλου.

Τα φυτά του τόπου μας (α)
1,60 €
0,80 €

Τα φυτά του τόπου μας (α)

Η παρουσίαση ακολουθεί πιστά το φύλλο εργασίας των μαθητών περιλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες αλλά και τις απαντήσεις σε αυτές για την διευκόλυνση του δασκάλου αλλά και των μαθητών.