Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Προσθέτω με διάφορους τρόπους διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.

Αρχεία

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για πρόσθεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Παρουσίαση της πρόσθεσης διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.