Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το μάθημα "Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν της Μελέτης Περιβάλλοντος" της Δ; Δημοτικού εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες του οικοσυστήματος και της τροφικής αλυσίδας.

Αρχεία

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Το φύλλο εργασίας των μαθητών περιλαμβάνει απλές δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές εισάγονται στις έννοιες οικοσύστημα και τροφική αλυσίδα καθώς και στους τρόπους που αυτά επηρεάζονται από την ανθρώπινη επίδραση.

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και οδηγίες βήμα προς βήμα για την βέλτιστη χρήση των διδακτικών εργαλείων.

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Η παρουσίαση που συνοδεύει το μάθημα περιλαμβάνει νοητικούς χάρτες για την καλύτερη κατανόηση των τροφικών αλυσίδων αλλά και την επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα.