Πώς μετράω τον χρόνο;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μια διαφορετική προσέγγιση για την μέτρηση του χρόνου παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο μάθημα.

Αρχεία

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Μέσα από μία πλήρη παρουσίαση της μέτρησης του χρόνου, στο παρόν φύλλο εργασίας υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την προέκταση της γνώσης στις μεγαλύτερες τάξεις.

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Το σχέδιο μαθήματος περιέχει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, ακολουθώντας χέρι χέρι το φύλλο εργασίας των μαθητών, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του θέματος.

Πώς μετράω τον χρόνο;
1,60 €
0,80 €

Πώς μετράω τον χρόνο;

Η παρουσίαση αγκαλιάζει το μάθημα και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών μας.