Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των τετραψήφιων αριθμών.

Αρχεία

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των τετραψήφιων αριθμών.

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των τετραψήφιων αριθμών.