Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με τέσσερις πράξεις.

Αρχεία

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).
1,60 €
0,80 €

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με τέσσερις πράξεις.

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).
1,60 €
0,80 €

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).
1,60 €
0,80 €

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).
1,60 €
0,80 €

Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε).

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με τέσσερις πράξεις.