Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των παραλλήλων ευθειών.

Αρχεία

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των παραλλήλων ευθειών.

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.

Σχέδιο μαθήματος στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των παραλλήλων ευθειών. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και ομαδική δραστηριότητα.

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των παραλλήλων ευθειών.