Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των καθέτων ευθειών.

Αρχεία

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των καθέτων ευθειών.

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.

Κριτήριο Αξιολόγησης στην Ενότητα 8, περιέχει τις λύσεις.

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.
1,60 €
0,80 €

Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία των καθέτων ευθειών.