Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Αρχεία

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).
1,60 €
0,80 €

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β).

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση.