Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάιος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία και της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με εκτίμηση.

Αρχεία

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.

Φύλλο εργασίας στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με εκτίμηση.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). Η εκτίμηση στους υπολογισμούς.

Παρουσίαση στα Μαθηματικά της Β Δημοτικού για την διδασκαλία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων με εκτίμηση.