Προβλήματα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων.

Αρχεία

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της επίλυσης προβλημάτων.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία της επίλυσης προβλημάτων. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή, πρόταση παρακολούθησης βίντεο, πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της επίλυσης προβλημάτων.