Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση των χαράξεων σχημάτων, των πάζλ και των πλακόστρωτων.

Αρχεία

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς.

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς. Περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου.

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις σχημάτων – πάζλ – πλακόστρωτα.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς.