Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς.

Αρχεία

Βάρος – Λειτουργία  ζυγαριάς.
1,60 €
0,80 €

Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς.

Βάρος – Λειτουργία  ζυγαριάς.
1,60 €
0,80 €

Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Βάρος – Λειτουργία  ζυγαριάς.
1,60 €
0,80 €

Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του βάρους και της λειτουργίας της ζυγαριάς.