Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιούνιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

Αρχεία

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία της έννοιας του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Περιλαμβάνει ομαδική δραστηριότητα και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.