22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

Ενότητα

Β Δημοτικού
Γλώσσα
Μάιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Β Δημοτικού μαθαίνουμε πώς να γράφουμε κείμενα οδηγιών (κατευθυντικός λόγος). Ασφαλώς, αυτό γίνεται με δημιουργικό και επικοινωνιακό τρόπο μέσα από πληθώρα επεξηγήσεων και σχετικών παραδειγμάτων.

Αρχεία

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;
1,60 €
0,80 €

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

Το φύλλο εργασίας με ενδιαφέροντα κείμενα και ασκήσεις επικοινωνιακού τύπου.

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;
1,60 €
0,80 €

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;
1,60 €
0,80 €

22η ενότητα - Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

Η προβολή Powerpoint ενισχύει και υποστηρίζει την κατάκτηση των διδακτικών μας στόχων. Μέσα από αναλυτικά παραδείγματα και ασκήσεις μαθαίνουμε πώς να διακρίνουμε τις λέξεις "της", "στης", "τις" και "στις", καθώς και πώς σχηματίζεται ο Αόριστος των ρημάτων της α΄ συζυγίας.