Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Απρίλιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση των χαράξεων, των πάζλ και των μωσαϊκών.

Αρχεία

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των χαράξεων, των πάζλ και των μωσαϊκών.

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία των χαράξεων, των πάζλ και των μωσαϊκών. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και ομαδική δραστηριότητα.

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.
1,60 €
0,80 €

Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των χαράξεων, των πάζλ και των μωσαϊκών.