Πώς ζούμε στο σχολείο μας;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζεται έχει μία πρωτότυπη πορεία για την εισαγωγή των κανόνων του σχολείου, καθώς είναι εμπλουτισμένο με ποικίλες δραστηριότητες που εξάπτουν το ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργούν τις δυνατότητες τους.

Αρχεία

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;

Οι μαθητές κατανοούν τους κανόνες της σχολικής ζωής μέσα από μία παιγνιώδη καταγραφή των πληροφοριών του φύλλου εργασίας.

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;

Στο σχέδιο μαθήματος ο διδάσκοντας θα βρει χρήσιμες πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τον χειρισμό της νέας γνώσης των μαθητών με ευαισθησία.

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;
1,60 €
0,80 €

Πώς ζούμε στο σχολείο μας;

Η παρουσίαση Power Point βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας των μαθητών, ώστε να διευκολύνει την πορεία του μαθήματος και να το κάνει πιο διασκεδαστικό.