Το σχολείο μου

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Οκτώβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Οι μικροί μας μαθητές γνωρίζουν το σχολείο τους και μαθαίνουν να κινούνται μέσα σε αυτό, μέσα από μία διερευνητική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να εντάξουν την πληροφορία που έχουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.

Αρχεία

Το σχολείο μου
1,60 €
0,80 €

Το σχολείο μου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών αποτελεί οδηγό στην διερευνητική δραστηριότητα που θα εκτελέσουν οι μαθητές σήμερα με τρόπο εναρμονισμένο στις ικανότητές τους.

Το σχολείο μου
1,60 €
0,80 €

Το σχολείο μου

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται οι διδακτικό στόχοι του μαθήματος καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες για την διεξαγωγή του, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τον διδάσκοντα στην διδασκαλία και την διαχείριση των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας.

Το σχολείο μου
1,60 €
0,80 €

Το σχολείο μου

Η παρουσίαση συνοδεύει το μάθημα σε ένα ταξίδι στα σχολεία του κόσμου.