Ο χρόνος.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.

Αρχεία

Ο χρόνος.
1,60 €
0,80 €

Ο χρόνος.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση του χρόνου.

Ο χρόνος.
1,60 €
0,80 €

Ο χρόνος.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία του χρόνου. Περιλαμβάνει πρόταση ανάγνωσης βιβλίου, πρόταση παρακολούθησης βίντεο και ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Ο χρόνος.
1,60 €
0,80 €

Ο χρόνος.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση του χρόνου.