Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι μαζί με τα παιδιά

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Σεπτέμβριος
2 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μία παιχνιδιάρικη πρόταση περιλαμβάνει το σημερινό μάθημα, ώστε να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους και με τον δάσκαλό τους. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η οικειότητα μεταξύ των μελών της τάξης και γίνεται εισαγωγή στους κανόνες με ένα ευχάριστο τρόπο.

Αρχεία

Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι μαζί με τα παιδιά
1,60 €
0,80 €

Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι μαζί με τα παιδιά

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει τις βασικές οδηγίες για το παιχνίδι.

Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι μαζί με τα παιδιά
1,60 €
0,80 €

Η ομάδα μια αγκαλιά, δάσκαλοι μαζί με τα παιδιά

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται αναλυτικά οι διδακτικοί στόχοι και η συνοπτική πορεία του μαθήματος. Στη συνέχεια δίνονται οι ειδικές οδηγίες για την διεξαγωγή της δραστηριότητας που θα ακολουθήσουμε με τους μαθητές,καθώς και οι προεκτάσεις ως βάσεις για τα επόμενα μαθήματα.