Γεωμετρικά σχήματα.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Μάρτιος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία και την κατανόηση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.

Αρχεία

Γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα.

Φύλλο εργασίας για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού με ασκήσεις για την εμπέδωση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.

Γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα.

Σχέδιο μαθήματος για τα Μαθηματικά της Α Δημοτικού στην διδασκαλία των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών. Περιλαμβάνει πρόταση ανάγνωσης βιβλίου, πρόταση παρακολούθησης βίντεο και πρόταση διαδραστικού διαδκτυκιακού παιχνιδιού.

Γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα.

Παρουσίαση των Μαθηματικών της Α Δημοτικού για την διδασκαλία και την κατανόηση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.