Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου" της Μελέτης Περιβάλλοντος, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του: Η καταστροφή των αλλά και την εξαφάνιση των άγριων ζώων της Ελλάδας.

Αρχεία

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου
1,60 €
0,80 €

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου

Το φύλλο εργασίας στην ενότητα Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου περιέχει αναλυτικές δραστηριότητες μίας οργανωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου
1,60 €
0,80 €

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά όλους τους διδακτικούς στόχους της ενότητας Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου, καθώς και σαφείς οδηγίες για τον διδάσκοντα ανά δραστηριότητα.

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου
1,60 €
0,80 €

Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας βοηθώντας έτσι τον διδάσκοντα κατά τη διαδικασία αλλά και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.