Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η ενότητα "Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές" της Μελέτης Περιβάλλοντος στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η ρύπανση των θαλασσών.

Αρχεία

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!
1,60 €
0,80 €

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!

Στο μάθημα αυτό της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ Δημοτικού, εξετάζουμε τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης κάνοντας ένα πείραμα με απλά και καθημερινά υλικά.

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!
1,60 €
0,80 €

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!

Το σχέδιο μαθήματος που συνοδεύει το φύλλο εργασίας βοηθά τον δάσκαλο της Δ Δημοτικού να διεξάγει το μάθημα με εύκολο και σαφή τρόπο. Περιλαμβάνει επίσης αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!
1,60 €
0,80 €

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!

Η παρουσίαση του μαθήματος Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές συνοδεύει το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος και διατηρώντας το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο.