Το νερό, πολύτιμες σταγόνες

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Φεβρουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα "Το νερό, πολύτιμες σταγόνες" της Μελέτης Περιβάλλοντος αυτό μαθαίνουμε για το νερό στον πλανήτη μας, υπολογίζουμε την αναλογία ξηράς - θάλασσας.

Αρχεία

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες
1,60 €
0,80 €

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες

Στο φύλλο εργασίας ακολουθούμε μία σειρά από δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις ποσότητες θαλασσινού και πόσιμου νερού.

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες
1,60 €
0,80 €

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τις οδηγίες και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες
1,60 €
0,80 €

Το νερό, πολύτιμες σταγόνες

Η παρουσίαση περιλαμβάνει το ιδανικό εργαλείο για την μέτρηση της αναλογίας ξηράς θάλασσας στον πλανήτη μας.