Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα μεγάλο πρόβλημα της αστικοποιημένης Ελλάδας είναι τα σκουπίδια, με περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

Αρχεία

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!
1,60 €
0,80 €

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!

Το φύλλο εργασίας εισάγει τους μαθητές σε ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, προτείνοντας ως λύση την ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!
1,60 €
0,80 €

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τις οδηγίες για το φύλλο εργασίας, τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αλλά και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!
1,60 €
0,80 €

Απορρίμματα: Υπάρχουν λύσεις!

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και συνοψίζοντας τα κυριότερα σημεία του μαθήματος.