Εμείς και το περιβάλλον σήμερα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ο άνθρωπος επιδρά στο φυσικό περιβάλλον με πολλούς τρόπους άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε αναλυτικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Αρχεία

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα
1,60 €
0,80 €

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα
1,60 €
0,80 €

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τις οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος με την χρήση του φύλλου εργασίας.

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα
1,60 €
0,80 €

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα να προσεγγίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.