Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Οικοσυστήματα της Ελλάδας" της Μελέτης Περιβάλλοντος μελετάμε τα οικοσυστήματα της Ελλάδας

Αρχεία

Οικοσυστήματα της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Το φύλλο εργασίας εισάγει τους μαθητές στα οικοσυστήματα της Ελλάδας.

Οικοσυστήματα της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και τις βασικές οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το φύλλο εργασίας.

Οικοσυστήματα της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Η παρουσίαση για τα οικοσυστήματα της Ελλάδας βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.