17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!

Ενότητα

Β Δημοτικού
Γλώσσα
Μάρτιος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ενότητα Εφημερίδες! Εφημερίδες! της Γλώσσας της Β Δημοτικού μαθαίνουμε τα διάφορα είδη εφημερίδων και πώς να παρουσιάζουμε ένα βιβλίο.

Αρχεία

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!
1,60 €
0,80 €

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!

Το φύλλο εργασίας με κείμενα σχετικά με την παρουσίαση βιβλίων, με ασκήσεις κειμενοκεντρικού τύπου και με ερωτήματα επικοινωνιακής μορφής για τα ουσιαστικά σε -ο και σε -ι, καθώς και για τη μετατροπή επιθέτων σε επιρρήματα τα οποία λήγουν σε -α.

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!
1,60 €
0,80 €

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!
1,60 €
0,80 €

17η ενότητα - Εφημερίδες! Εφημερίδες!

Η προβολή περιέχει διδακτικό υλικό για τα είδη των εφημερίδων και τα άρθρα που δημοσιεύουν, καθώς και ασκήσεις για την ορθογραφία και την παρουσίαση βιβλίων.