Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της προπαίδειας του 3 και του 6.

Αρχεία

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της προπαίδειας του 3 και του 6.

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της προπαίδειας του 3 και του 6.