Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της προπαίδειας του 2 και του 4.

Αρχεία

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της προπαίδειας του 2 και του 4.

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της προπαίδειας του 2 και του 4.