12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!

Ενότητα

Β Δημοτικού
Γλώσσα
Ιανουάριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Στην ενότητα Ποπό! Κόσμος που περνά! της Γλώσσας της Β Δημοτικού καταπιανόμαστε με την περιγραφή προσώπου και τα ουσιαστικά θηλυκού γένους σε -α.

Αρχεία

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!
1,60 €
0,80 €

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!

Το φύλλο εργασίας περιέχει αναλυτικότατο σχεδιάγραμμα για μια σταδιακή και άρτια εισαγωγή στο θέμα της περιγραφής προσώπου, κείμενα του Καζαντζάκη στα οποία ο συγγραφέας περιγράφει τους εκπαιδευτικούς του στο δημοτικό σχολείο, ασκήσεις για την περιγραφή καθώς και θεωρία και ασκήσεις για τα ουσιαστικά θηλυκού γένους σε -α.

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!
1,60 €
0,80 €

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!

Οι απαντήσεις των ασκήσεων και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!
1,60 €
0,80 €

12η ενότητα - Ποπό! Κόσμος που περνά!

Η προβολή με επιπλέον ασκήσεις για την περιγραφή προσώπου.