Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της προπαίδειας του 10 και του 5.

Αρχεία

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της προπαίδειας του 10 και του 5.

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της προπαίδειας του 10 και του 5.