Χάραξη γραμμών.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την χάραξη γραμμών.

Αρχεία

Χάραξη γραμμών.
1,60 €
0,80 €

Χάραξη γραμμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την χάραξη γραμμών.

Χάραξη γραμμών.
1,60 €
0,80 €

Χάραξη γραμμών.

Σχέδιο μαθήματος για την χάραξη γραμμών. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή.

Χάραξη γραμμών.
1,60 €
0,80 €

Χάραξη γραμμών.

Παρουσίαση για την χάραξη γραμμών.