Οι αριθμοί μέχρι το 50.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών μέχρι το 50.

Αρχεία

Οι αριθμοί μέχρι το 50.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί μέχρι το 50.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αριθμών μέχρι το 50.

Οι αριθμοί μέχρι το 50.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί μέχρι το 50.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία των αριθμών μέχρι το 50. Περιλαμβάνει ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή και πρόταση ανάγνωσης βιβλίου

Οι αριθμοί μέχρι το 50.
1,60 €
0,80 €

Οι αριθμοί μέχρι το 50.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμών μέχρι το 50.