9η ενότητα - Που λες, είδα ...

Ενότητα

Β Δημοτικού
Γλώσσα
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Που λες είδα και έμαθα πώς να περιγράφω ό,τι βλέπω μπροστά μου στη Γλώσσα της Β Δημοτικού!

Αρχεία

9η ενότητα - Που λες, είδα ...
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Που λες, είδα ...

Μέσα από ένα ακόμα πλούσιο φύλλο εργασίας και βασιζόμενοι σε ένα κείμενο μαθαίνουμε πώς να περιγράφουμε ό,τι βλέπουμε γύρω μας, να βρίσκουμε τα αντίθετα και τα συνώνυμα των επιθέτων, να κλίνουμε τα ουσιαστικά αρσενικού γένους σε -ας και να αξιοποιούμε τις παρομοιώσεις στα κείμενά μας.

9η ενότητα - Που λες, είδα ...
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Που λες, είδα ...

Οι απαντήσεις του φύλλου εργασίας και οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

9η ενότητα - Που λες, είδα ...
1,60 €
0,80 €

9η ενότητα - Που λες, είδα ...

Η προβολή με πολλές διαφάνειες σχετικές με το μάθημα και τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάσαμε.