Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή στην προπαίδεια.

Αρχεία

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εισαγωγή στην προπαίδεια.

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Παρουσίαση για την εισαγωγή στην προπαίδεια.