Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αθροισμάτων μέχρι το 10.

Αρχεία

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αθροισμάτων μέχρι το 10.

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.

Σχέδιο μαθήματος για την διδασκαλία των αθροισμάτων μέχρι το 10. Περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού και βίντεο.

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.
1,60 €
0,80 €

Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αθροισμάτων μέχρι το 10.