Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Αρχεία

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).
1,60 €
0,80 €

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α).

Παρουσίαση για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.