Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.

Αρχεία

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.
1,60 €
0,80 €

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα.

Παρουσίαση για την ανάδειξη στρατηγικών επίλυσης, διόρθωσης και συμπλήρωσης προβλημάτων.