Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμητικών μοτίβων.

Αρχεία

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αριθμητικών μοτίβων.

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των αριθμητικών μοτίβων.