Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενο άθροισμα ίδιων ποσοτήτων.

Αρχεία

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενο άθροισμα ίδιων ποσοτήτων.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του πολλαπλασιασμού ως επαναλαμβανόμενο άθροισμα ίδιων ποσοτήτων.