3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι

Ενότητα

Α Δημοτικού
Γλώσσα
Νοέμβριος
3 αρχεία
Χρήστος Μερεντίτης

Περιγραφή

Το γράμμα χι μαθαίνουμε σε αυτήν την ενότητα της Γλώσσας της Α Δημοτικού.

Αρχεία

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι

Μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις και συγκεκριμένες οδηγίες μαθαίνουμε πώς να γράφουμε το γράμμα χι και να το συμπληρώνουμε σε λέξεις. Ασφαλώς, δεν λείπουν και οι ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας.

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι

Οι οδηγίες προς τον/την εκπαιδευτικό.

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι
1,60 €
0,80 €

3η ενότητα - Μια παράσταση στην πλατεία - το γράμμα χι

Η προβολή που συνοδεύει το μάθημα. Επιπλέον ασκήσεις για το γράμμα χ και για τη φωνολογική επίγνωση.