Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής στην καθημερινότητα, ιστοεξερεύνηση και ένα ηλεκτρονικό κουίζ συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Η ζωή στα βουνά και τις πεδιάδες" της Γεωγραφίας της πέμπτης τάξης.

Αρχεία

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
1,60 €
0,80 €

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Όλο το μάθημα σε πλήρη ανάπτυξη, με διεξοδικές οδηγίες αλλά και δραστηριότητες (του βιβλίου αλλά και εναλλακτικές) για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
1,60 €
0,80 €

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Το αρχείο Powerpoint συνοδεύει το αντίστοιχο αρχείο word, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, δομημένο να ακολουθεί χέρι-χέρι το σχέδιο μαθήματος. Ειδικά σχήματα, εικόνες και κινήσεις δημιουργούν ένα άρτιο εκπαιδευτικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
1,60 €
0,80 €

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.