Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Οι πεδιάδες της Ελλάδας μελετώνται μέσα από το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, διεξοδικά, επιστημονικά αλλά και με ευχάριστο τρόπο για τους μαθητές στο εκπαιδευτικό υλικό που προτείνουμε για τη Γεωγραφία της Ε΄.

Αρχεία

Οι πεδιάδες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Σαφής περιγραφή των διδακτικών στόχων και των βημάτων διδασκαλίας, που χωρίς να κουράζουν καθοδηγούν τον ειδικό αλλά και τους γονείς, πάντα με λεπτομερείς προτάσεις νέων δραστηριοτήτων.

Οι πεδιάδες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Χέρι-χέρι με το αρχείο word πορεύεται το Powerpoint που βοηθά την οργάνωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της γνώσης, με εποπτικό υλικό ειδικά διαλεγμένο.

Οι πεδιάδες της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.