Τα βουνά της Ελλάδας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Τα βουνά της Ελλάδας μέσα από μία διδακτική πρόταση με πειραματισμό, διαθεματικές δραστηριότητες και εναλλακτικές προτάσεις που συμπληρώνουν τις αντίστοιχες του βιβλίου στη Γεωγραφία της Ε΄.

Αρχεία

Τα βουνά της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Τα βουνά της Ελλάδας

Σχέδιο μαθήματος για την ενότητα, που χρησιμοποιεί πέραν από τις δραστηριότητες του βιβλίου πολλές ακόμα συμπληρωματικές.

Τα βουνά της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Τα βουνά της Ελλάδας

Πλούσιο πολυμεσικό υλικό ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη μάθησή τους, με ακέραιο πάντα το εκπαιδευτικό κριτήριο.

Τα βουνά της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Τα βουνά της Ελλάδας

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.