Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Γεωγραφία
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Δραστηριότητες πειραματισμού, εφαρμογής στην καθημερινότητα, διαθεματικές αλλά και ένα ηλεκτρονικό κουίζ συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας" στη Γεωγραφία της Ε΄.

Αρχεία

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Όλο το μάθημα για τους παραθαλάσσιους οικισμούς της Ελλάδας, σε πλήρη ανάπτυξη, με διεξοδικές οδηγίες αλλά και δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Χέρι-χέρι με το αρχείο word πορεύεται το Powerpoint που βοηθά την οργάνωση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της γνώσης με πολυμεσικό υλικό.

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
1,60 €
0,80 €

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από το τετράδιο εργασιών σε μορφή πολυμεσικής παρουσίασης.