Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Αρχεία

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.

Παρουσίαση προβλημάτων με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων.