Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Δεκέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία προβλημάτων με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Αρχεία

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση προβλημάτων με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.
1,60 €
0,80 €

Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

Παρουσίαση προβλημάτων με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.