Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Η ενότητα ¨Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας¨για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Γ΄δημοτικού.

Αρχεία

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας

Το φύλλο εργασίας περιέχει βασικές πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δομημένο με τρόπο ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από δραστηριότητες ειδικά φτιαγμένες για αυτό.

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος αλλά και αναλυτικές οδηγίες για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας των μαθητών διευκολύνοντας έτσι το έργο του διδάσκοντα αλλά και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.